69
   Wednesday
   91 / 59
   Thursday
   98 / 58
   Friday
   94 / 56