63
   Wednesday
   92 / 57
   Thursday
   95 / 58
   Friday
   95 / 56