59
   Wednesday
   64 / 49
   Thursday
   68 / 46
   Friday
   77 / 51