68
   Wednesday
   65 / 47
   Thursday
   64 / 45
   Friday
   64 / 44