66
   Wednesday
   64 / 49
   Thursday
   68 / 45
   Friday
   77 / 51