58
   Wednesday
   65 / 49
   Thursday
   68 / 46
   Friday
   77 / 51