57
   Wednesday
   66 / 48
   Thursday
   65 / 45
   Friday
   64 / 44